R
-Online
N

HTML-editor:
de software voor het schrijven van websites

Een programma om een webpagina te schrijven hoeft niet veel te kunnen. Het lukt al met wordpad. Maar het wordt wel veel gemakkelijker als de tekst die je typt meteen gecontroleerd wordt. Als er voorstellen gedaan worden en de verdeling in de gaten gehouden wordt.

Daarom gebruiken we in Github Visual Studio.

Anderen werken met Atom, Brackets of CodePen. Dat is ook prima.

Klik hier om Visual Studio te downloaden.